Μετά από απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, από 18 Φεβρουαρίου 2020
Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης ορίστηκε ο Πύραρχος
Κοσμίδης Θεόδωρος του Κων/νου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για την πολιτική προστασία που περιέχει διατάξεις για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και δημιουργήθηκαν Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών, στην οποία αναλαμβάνει ο Θ. Κοσμίδης