Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Ξάνθης:

1. Από την Παρασκευή 28-02-2020, θα λειτουργεί μόνο η κεντρική
πύλη εισόδου προς το Νοσοκομείο. Λόγω της ελεγχόμενης εισόδου,
η πύλη των επειγόντων θα παραμείνει κλειστή
2. Από το Σάββατο 29-02-2020, οι ώρες επισκεπτηρίου στις κλινικές
του Νοσοκομείου διαμορφώνονται ως εξής:

Μαιευτική / Γυναικολογική 13:00 – 14:00
Χειρουργική 13:00 – 14:00
Ορθοπεδική 13:00 – 14:00
ΩΡΛ/Ουρολογική/Οφθαλμ. 13:00 – 14:00
Μ.Ε.Θ. 13:00 – 14:00
Παθολογική 13:30 – 14:30
Καρδιολογική 13:15 – 14:00
Παιδιατρική 13:00 – 14:00

Επιτρέπεται δε μόνο ένας επισκέπτης ανα ασθενή.

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω και ζητούμε την κατανόηση
και τη συνεργασία των πολιτών.