Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απαγόρευση όλων των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων στη χώρα.

Η εφαρμογή της, όπως αναφέρει, είναι υποχρεωτική για τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Ενώ,ό δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών !

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΥΠΟΥΡΓΩΝ_ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ