Ερώτηση προς τον  Υπουργό Υγείας μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που ακολούθησαν την προκήρυξη 8 θέσεων γιατρών στο Νοσοκομείο Ξάνθης κατέθεσε ο βουλευτής Χ. Ζεϊμπέκ:

Μέσα στην εβδομάδα δημοσιοποιήθηκε η απόφαση της «Έγκρισης για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου του Ε.Σ.Υ.». Για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης προκηρύχθηκαν 8 θέσεις, εκ των οποίων 2 θέσεις Αναισθησιολογίας, 1 θέση Ουρολογίας, 1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας, 1 θέση Καρδιολογίας, 1 θέση Οφθαλμολογίας, 1 θέση Μαιευτικής-Γυναικολογίας και 1 θέση Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη θέσεων είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση και επαναβεβαιώθηκε από την νέα. Ωστόσο, η εισήγηση του νοσοκομείου ήταν διαφορετική από την τελική απόφαση, καθώς προέβλεπε μια θέση νευρολόγου και μια αναισθησιολόγου. Αντί αυτού προκηρύχθηκαν δυο θέσεις αναισθησιολόγου, παρότι η μία από αυτές θα μπορούσε να προβλεφθεί στην επόμενη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Αντιθέτως, τέτοια πρόβλεψη δεν γίνεται να υπάρξει για την ειδικότητα της Νευρολογίας στο άμεσο μέλλον.

Ως αποτέλεσμα, το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης φαίνεται να μένει χωρίς νευρολόγο, καθώς ο επικουρικός ιατρός θα αποχωρήσει. Σημειώνεται ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης λειτουργεί και Ειδικό Ιατρείο Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, το οποίο είναι το μοναδικό από την Θεσσαλονίκη έως την Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτες οι ελλείψεις στην συγκεκριμένη ειδικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επομένως η προκήρυξη της συγκεκριμένης ειδικότητας θα απέτρεπε τόσο το κλείσιμο του Νευρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, όσο και θα κάλυπτε τις ανάγκες σε νευρολόγο και σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

Η αλλαγή των θέσεων που κατανέμονται στο νοσοκομείο και η μη πρόβλεψη της ειδικότητας της Νευρολογίας από το Υπουργείο , αποδίδεται σε εξωθεσμική παρέμβαση, η οποία έγινε ερήμην της Διοίκησης και της Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς  η απόφαση δεν ταυτίζεται με την εισήγηση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, που είναι και η πλέον αρμόδια για να κρίνει τις ανάγκες του.

Ακολούθησε και η ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου Ξάνθης (ΕΙΝΟΚΥΞ), στην οποία διατυπώνεται ο προβληματισμός τους για την συγκεκριμένη προκήρυξη, ενώ χαρακτηρίζουν εξωθεσμική και απολύτως καταδικαστέα την παρέμβαση για την αλλαγή των θέσεων. Τέλος, καταλήγουν ότι θα έχει ως συνέπεια την αποδυνάμωση του Νευρολογικού Τμήματος και την ανατροπή ισορροπιών εντός του νοσοκομείου, την οποία και θα πληρώσουν οι απλοί πολίτες.

Επειδή, η προκήρυξη θέσεων για τις ειδικότητες των νοσοκομείων γίνεται κατόπιν εισήγησης της διοίκησης του νοσοκομείου, η οποία είναι η πλέον αρμόδια στο να αξιολογήσει τις ανάγκες του

Επειδή, η εισήγηση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης προέβλεπε την κάλυψη θέσης Νευρολόγου για να αποτραπεί το κλείσιμο της Νευρολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Ξάνθης

Επειδή, οι εξωθεσμικές παρεμβάσεις σε τόσο λεπτά ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός :

  1. Προτίθεται να συμπεριλάβει την ειδικότητα της Νευρολογίας στην προκήρυξη των θέσεων για το Γ. Ν. Ξάνθης, προκειμένου να αποτραπεί το κλείσιμο της Νευρολογικής Κλινικής του;
  2. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε να καλυφθούν δύο θέσεις αναισθησιολόγου και καμία νευρολόγου, εφόσον η μια από αυτές θα μπορούσε να καλυφθεί από την προκήρυξη θέσεων για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ δεν υπάρχει η ίδια δυνατότητα για την Νευρολογία;
  3. Υπήρξε εξωθεσμική παρέμβαση, η οποία να δικαιολογεί την προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων παρά την διαφορετική εισήγηση της Διοίκησης του Νοσοκομείου;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν