Ο Πασχάλης Γιώρης είναι ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης, μετά τις κρίσεις που έγιναν για τις τοποθετήσεις των αξιωματικών στα καθήκοντά τους.

Ο μέχρι πρότινος Διευθυντής Χρήστος Σταμπουλής μετακινείται στην Α.Δ. Καβάλας και τα καθήκοντα του Διευθυντή στην Ξάνθη αναλαμβάνει ο γνωστός αξιωματικός που είχε ήδη προαχθεί από πέρυσι στο βαθμό του Αστ. Διευθυντή.