Πάντως, παρότι η είδηση έχει δημοσιευτεί και στον αθηναϊκό τύπο, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που να επιβεβαιώνεται γύρω από το αντικείμενο της επίσκεψης, εφόσον πραγματοποιηθεί.