Τη διακοπή των μαθημάτων στα σχολεία του Δήμου Τοπείρου την Τρίτη 11/2 και την Τετάρτη 12/2 αποφάσισε ο Δήμος Τοπείρου λόγω της εποχικής γρίπης.

Η απόφαση που υπεγράφη:

56-2020 Διακοπή μαθημάτων στα Σχολεία του Δήμου Τοπείρου, λόγω εποχικής γρίπης ΨΟΨΗΩΗΨ-ΚΨ9