Ερώτημα προς το Δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη, προκειμένου να συζητηθεί στη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου κατέθεσε η παράταξη Μελισσόπουλου με θέμα την προσχολική αγωγή:

Κύριε Δήμαρχε,

σύμφωνα με τις διατάξεις της  περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄): «Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα. Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών…» 

Με τη με αριθμ. 100872/Δ1 (ΦΕΚ 2569Β/27-6-2019) ορίζεται πως ο Δήμος Ξάνθης θα είναι ένας από τους Δήμους που από την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021) θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική προσχολική αγωγή, διάταξη που είναι εν ισχύ μέχρι και σήμερα!!

Στις 19/12/2019 επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Ξάνθης ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας Ελλάδος για το συγκεκριμένο θέμα της εφαρμογής δηλαδή της δίχρονης προσχολικής αγωγής και στο Δήμο μας.  Εσείς ως Δήμαρχος Ξάνθης δεσμευτήκατε πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να έχουμε την εφαρμογή της Προσχολικής Αγωγής και στο Δήμο μας και να μη μείνει κανένα προνήπιο εκτός δημόσιου νηπιαγωγείου. 

Επιπρόσθετα σας αναφέρουμε πως στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης η υποχρεωτική προσχολική αγωγή εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Αβδήρων, Μύκης και Τοπείρου.

Γνωρίζοντας πως κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020 δεν κατέστη δυνατόν να φοιτήσουν στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας πολλά προνήπια και λαμβάνοντας υπόψη πως σε αρκετές σχολικές μονάδες του Δήμου μας υπάρχουν ήδη αυξημένα κτιριακά προβλήματα (ενδεικτικά σας αναφέρουμε το 9ο νηπιαγωγείο που ένα τμήμα του στεγάζεται εκτός του νηπιαγωγείου σε παρακείμενο ισόγειο κατάστημα, το 15ο νηπιαγωγείο στο Δροσερό που σε δύο αίθουσες στοιβάζονται πάρα πολλά παιδιά, το 15ο και 20ο Δημοτικά Σχολεία Ξάνθης που το μεγαλύτερο μέρος του σχολείου στεγάζεται σε Προκάτ αίθουσες χωρίς θέρμανση, το 2ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων που στεγάζεται σε κατάστημα δίπλα σε ταβέρνα, τα προβλήματα στέγασης των ειδικών σχολείων κλπ),

Ε Ρ Ω Τ Α Σ Τ Ε

  1. Ποιες είναι οι ανάγκες σε αίθουσες που απαιτούνται για την επέκταση της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στο Δήμο μας;  
  2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει μέχρι σήμερα προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη πως οι εγγραφές των νηπίων και προνηπίων πραγματοποιούνται το μήνα Μάιο και στις αρχές Ιουνίου οι γονείς των παιδιών θα πρέπει να ενημερωθούν για το νηπιαγωγείο φοίτησης των τέκνων τους;
  3. ¨Έχετε κάνει συνολική καταγραφή των κτιριακών προβλημάτων και αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης, πως σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα;

Ξάνθη 7  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ

 “ΞΑΝΘΗ για ΟΛΟΥΣ”

Σάββας Μελισσόπουλος

Σταυρακάρας Παναγιώτης

Χουσεϊνογλου Τιμούρ

Παπαδάκης Θεοφάνης 

Τσαρεκτσή Τζενάν

Τοπ Σινάν

Χαριτωνίδου Ειρήνη

Καλογερής Γιώργος