Συνέλευση της Λαϊκής Αντίστασης-ΑΑΣ Ξάνθης το Σάββατο 8/2, στις 18:30, στη Ρωγμή (Μιχαήλ Βόγδου 20).

Σας καλούμε να συζητήσουμε για:

  • τις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας λόγω της έντασης του ενδο-ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού
  • το νέο αντι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, ως κομμάτι της συνολικότερης αντιλαϊκής επίθεσης
  • την ένταση της φασιστικοποίησης και της περιστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων
  • τις πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν για να δοθεί απάντηση από τις δυνάμεις του κινήματος