Ο Οδηγισμός είναι εθελοντική παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση
με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους και λειτουργεί
εξωσχολικά.

Μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες τα παιδιά και οι νέοι που γίνονται
μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, ανακαλύπτουν την αξία της κοινωνικής
προσφοράς, αξιοποιούν τις δεξιότητές τους, μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι και να
βοηθούν τους συνανθρώπους τους, δημιουργούν ισχυρές φιλίες, αναπτύσσουν την
κριτική τους σκέψη, βελτιώνουν τον χαρακτήρα και συμπεριφορά τους.

Πιστοί στις αρχές και αξίες του Οδηγισμού οργανώνουμε τη δράση
«ΜΑΖΕΥΩ ΚΑΠΑΚΙΑ……ΜΟΙΡΑΖΩ ΧΑΜΟΓΕΛΑ». Ο σκοπός της δράσης μας είναι ιερός
καθώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας ώστε με την απόκτηση
αναπηρικών αμαξιδίων να αλλάξουν προς το καλύτερο την ποιότητα της ζωής τους. Σας
περιμένουμε την 15 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 10:00’ έως 16:00’ στην Κεντρική
Πλατεία εμείς και εσείς ελπίζοντας με την συνεργασία μας να τους το εξασφαλίσουμε.

Τηλ. Επικοινωνίας : 6946020112 Ηλιάδου Ζωγραφία