Στις 15 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα νέα τμήματα Ισπανικών με τον Κώστα Ταβουλτσίδη.

Οι μαθητές του Κώστα Ταβουλτσίδη σημειώνουν εντυπωσιακές επιδόσεις στις εξετάσεις των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και την εκμάθηση των Ισπανικών

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-315474