Ο Βουλευτής Ν. Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγγίρης κατάθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας K. Χατζηδάκη αναφορικά με την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιοχή Ραμσάρ Δέλτα Νέστου –Βιστωνίδα – Πόρτο Λάγος και την ανάγκη της επανεξέτασης της ΚΥΑ 44549/ 17.10.2008 έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η τουριστική ανάπτυξη του παραθαλάσσιου και παραποτάμιου μετώπου της περιοχής μας .

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Η Συνθήκη Ραμσάρ αποτελεί την πρώτη διακυβερνητική συνθήκη για την προστασία και την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων που υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1971 στην περσική πόλη Ραμσάρ και άρχισε να ισχύει στις 21 Δεκεμβρίου 1975.

Η Ελλάδα έχει υπογράψει την συγκεκριμένη σύμβαση και την επικύρωσε με το Ν.Δ 191/74 και το νόμο 1950/1991 «για την επικύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης». Η χώρα μας ήταν η 7η χώρα που υπέγραψε και ενεργοποίησε την συγκεκριμένη Σύμβαση, ανακηρύσσοντας έντεκα (11) υγροτοπικές περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας. Από τις έντεκα υγροτοπικές περιοχές οι δυο (2), Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενη λιμνοθάλασσα και
Δέλτα Νέστου και παρακείμενη λιμνοθάλασσα υπάγονται εν μέρη ή εξ ολοκλήρου στην Π.Ε. Ξάνθης .

Με την ΚΥΑ 44549/17.10.08(ΦΕΚ 497/Δ/17.10.08) γίνεται ο χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη έχοντας υπόψη τόσο τις διατάξεις του ν.δ/τος 191/1974 (Α΄ 350) «Κύρωση της εν Ραμσάρ (Ramsar) του Ιράν στις 2.2.1971 υπογραφείσας Διεθνούς Συμφωνίας για την προστασία των Διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιοτόπων» της οποίας το πρωτόκολλο και οι τροποποιήσεις αυτού έχουν κυρωθεί με το ν. 1751/1988 (Α΄ 26) και το ν. 1950/1991 (Α΄ 84) καθώς και τις Ειδικές Ζώνες Προστασίας
(SPA) και Ζώνες Περιοχών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI), οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ πραγματοποιείται ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση περιοχών και ζωνών επιτρέποντας υπερβολικά περιορισμένη αξιοποίηση των εν λόγω εκτάσεων.

Επειδή η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές μεταβολές έχουν αλλάξει άρδην την κατάσταση των περιοχών υπό καθεστώς προστασίας της Συνθήκης Ραμσάρ. Επειδή η αξιοποίηση των εν λόγω περιοχών δύναται να αναδείξει το κάλος της περιοχής και ταυτόχρονα να βοηθήσει στην τουριστική ανάπτυξη του παραθαλάσσιου και παραποτάμιου μετώπου.
Κατόπιν όλων αυτών Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε έτσι ώστε να επικαιροποιηθεί η ΚΥΑ 44549/17.10.08(ΦΕΚ 497/Δ/17.10.08) έτσι ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και φυσικών μεταβολών και ταυτόχρονα να επιτρέψει περισσότερες χρήσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας;

2. Προτίθεστε να επανεξετάσετε τις Ζώνες Προστασίας που ορίζονται στην ΚΥΑ 44549/17.10.08(ΦΕΚ 497/Δ/17.10.08);

Ερώτηση για τη Φωνή της Αμερικής

Σε άλλη ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ο Βουλευτής Ξάνθης αναφέρεται στα προβλήματα στην αξιοποίηση ακινήτων της Π.Ε Ξάνθης που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου και κυρίως των
εγκαταστάσεων της πρώην Φωνής της Αμερικής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου η οποία αποτελεί θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) μετά και τη θέσπιση του Ν.4389/2016 έχει ως στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ή
περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαχειρίζεται ένα τεράστιο και πολυποίκιλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο προήλθε από όλες τις συγχωνευθείσες εταιρείες που την απαρτίζουν (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., ΚΕΔ Α.Ε. και ΠΑΜΕ Α.Ε.). Στο Μητρώο ακινήτων της Εταιρείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Τουριστικά ακίνητα και υποδομές, Ολυμπιακά Ακίνητα καθώς και μεγάλος αριθμός ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ακινήτων του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ βρίσκεται στην Π.Ε Ξάνθης με κυριότερα από αυτά τις εγκαταστάσεις της πρώην Φωνή της Αμερικής στο Δασοχώρι Ξάνθης, μια έκταση 9.500 στρεμμάτων η οποία μένει αναξιοποίητη μη επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξη του παραθαλάσσιου μετώπου της περιοχής μας.
Επειδή η αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων της Φωνής της Αμερικής είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής μας αλλά και της ανάπτυξης της Βορείου Ελλάδος εν γένει.

Επειδή τόσο η έκταση όσο και οι εγκαταστάσεις της πρώην Φωνής της Αμερικής βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ χωρίς να έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος από επενδυτές. Επειδή υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για μέρος του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ το οποίο βρίσκεται στην ΠΕ Ξάνθης.

Κατόπιν όλων αυτών
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε έτσι ώστε να απλοποιηθεί η
διαδικασία αξιοποίησης ακινήτων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ;
2.Τι προτίθεστε να πράξετε ούτως ώστε νααξιοποιηθούν άμεσα οι
εγκαταστάσεις της πρώην Φωνής της Αμερικής;