Στην αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.00 – 21.00 πραγματοποιείται η επόμενη διάλεξη της Ακαδημίας δια βίου μάθησης της Περιφέρειας ΑΜΘ.

• «Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ».
Ομιλητής: Χρήστος Ακράτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ
Θέμα Διάλεξης: Τεχνητοί υγρότοποι στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων