Όσο η γη θα κινείται
πάντοτε θα πλέκονται ιστορίες
είτε για να τις διηγηθούμε
είτε για να τις αφουγκραστούμε.
Άλλωστε τα στόματα
ανοίγουν δρόμους και
τα αυτιά γίνονται οι πυξίδες
στα ταξίδια μας…
Καλή ανάγνωση