Στην ανάθεση καθηκόντων εντεταλμένου συμβούλου  στο Ματθαίο Σαββίδη προχώρησε η Δημοτική Αρχή της Ξάνθης.

Είναι η πρώτη φορά που καθήκοντα ανατίθεται σε ένα σύμβουλο της αντιπολίτευσης. Ο γνωστός Γιατρός και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Μανώλη Τσέπελη, αναλαμβάνει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των
δράσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης και ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και για τη διοργάνωση και υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων

Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία από κάθε άποψη. Έχει προηγηθεί στις 25-10 η ανάθεση καθηκόντων εντεταλμένου συμβούλου και στον ανεξάρτητο -πλέον- δημοτικό σύμβουλο Χασάν Ογλου Φερντούν για την επίβλεψη των συνεργείων του Δήμου σε περιπτώσεις ευπρεπισμού και αποκατάστασης φθορών.