Δύο τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται την Τρίτη και την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στις 26 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη στις 16:00

 • Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σουά Μπεκήρ Ογλού)
 • Ορισμός μελών στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σουά Μπεκήρ Ογλού)
 • Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο (εννεαμήνου) του έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 • Καθορισμός χώρου λειτουργίας και θέσεων υπαίθριας αγοράς – εμποροπανήγυρης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων και διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • Μη αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • Μη αναπροσαρμογή των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού και τη διατήρηση ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • Μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

  Τα θέματα της συνεδρίασης στις 7 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη στις  16:00:

  • Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλ. Διοικητηρίου, στην Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Αν. Μακεδονίας Θράκης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  • Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλ. Δημοκρατίας, στον πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, ζωοφιλικό σύλλογο «Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  • Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλ. Δημοκρατίας, στο «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, Περιφέρειας ΑΜΘ, τμ. Ατόμων με αναπηρία» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  • Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αριθμ.41 καταστήματος της δημοτικής αγοράς (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • Έκδοση χρεωστικών καρτών συναλλαγών και έκδοση κωδικών για τη χρήση e-banking από τον τηρούμενο λογαριασμό της παγίας προκαταβολής του Δήμου Ξάνθης (συντάκτρια Βασιλική Μεταξά)
  • Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών με χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα και μεταφορά του υπολοίπου αυτών, στην Τράπεζα Ελλάδος (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
  • Έγκριση της με αριθμό 31/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος, Επικοινωνίας» σχετικά με τον Ορισμό Ελεγκτών για το 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • Έκδοση απόφασης για τη μονοδρόμηση ανωνύμου δημοτικής οδού στο ύψος του 1ου χλμ Ξάνθης Καβάλας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
  • Έκδοση απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αν. Θράκης 45 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
  • Έκδοση απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Καπνεργατών 6 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
  • Έκδοση απόφασης για τη μεταφορά της θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αγ. Ελευθερίου 17 στην οδό Περικλέους 6 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
  • Έκδοση απόφασης για τη δημιουργία μιας Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ικονίου 6 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
  • Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σύμφωνα με την αρ.πρωτ.29816/18-4-2019 πρόσκληση της Δ/νσης οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σουά Μπεκήρ Ογλού)
  • Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)