Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, ευνόησαν την εφαρμογή νομοθετικών μέτρων ιδιαίτερα βλαπτικών για τον κόσμο της εργασίας. Οι επώδυνες μεταβολές σε κοινωνικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα περιόρισαν την κοινωνική προστασία και δημιούργησαν εργασιακή ανασφάλεια σε μεγάλα τμήματα του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον οι συχνές και αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, δημιούργησαν σύγχυση και ασάφεια στους πολίτες για ιδιαίτερα κρίσιμα θέματα όπως η συνταξιοδότηση και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ξάνθης, το Νομαρχιακό Τμήμα της  ΑΔΕΔΥ Ξάνθης και το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Αν. Μακεδονίας Θράκης, συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις νομικής πληροφόρησης εργαζόμενων και ανέργων. Ειδικότερα:

  • Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, 18:00 – 20:00, ημερίδα με εισηγήσεις νομικών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τις πρόσφατες αλλαγές στην ασφαλιστική και εργασιακή νομοθεσία.
  • Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, 11:00 – 17:00, εξατομικευμένη πληροφόρηση ενδιαφερομένων για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα, μέσω κατ’ ιδίαν συζήτησης με εργατολόγους.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να έχουν εξατομικευμένη πληροφόρηση για συνταξιοδοτικά τους θέματα θα πρέπει να γνωρίζουν:

  1. Ημερομηνία Διορισμού.
  2. Ημερομηνία Γεννήσεως.
  3. Διάρκεια Χρόνου Σπουδών.
  4. Ακριβή Ηλικία ανηλίκων, ενηλίκων τέκνων.
  5. Ημερομηνία Ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό φορέα εκτός Δημοσίου.
  6. Ημερομίσθια σε άλλο Ασφαλιστικό φορέα εκτός του Δημοσίου.

Η Εκδήλωση αφορά Εργαζόμενους σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ξάνθης, Μ. Ρέματος 18. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε το Ινστιτούτο Εργασίας /Γ.Σ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας Θράκης: 2541022681, 2541084385, mail : xanthiinediktio@inegsee.gr.