Στη δημιουργία ενός βίντεο πάνω από τον Κόσυνθο προχώρησε η ομάδα του φωτογράφου Στάθης Σκούφας.

Το βίνετο έχει τραβηχτεί την εποχή που διανύουμε και δείχνει το ποτάμι από μια γωνία λήψη, που κανένας στην Ξάνθη δεν έχει παρατηρήσει.