“Θεμέλιο του κόμματος μέσα στην κοινωνία είναι η Οργάνωση Μελών (ΟΜ). Η κατεύθυνση
του κόμματός μας είναι οι οργανώσεις να λειτουργούν στο φυσικό χώρο δράσης των
πολιτών.” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που συνεχίζει:

Στα πλαίσια λοιπόν της ανασυγκρότησης και του «ανοίγματος» του ΣΥΡΙΖΑ, στην κοινωνική
του βάση, συγκροτήθηκε η νέα οργάνωση μελών (ΟΜ), στην περιοχή της Σταυρούπολης.
Στόχος μας η ανοιχτή λειτουργία στην τοπική κοινωνία και το μπόλιασμά της μέσω των
ανοιχτών διαδικασιών με όλο και περισσότερους ανθρώπους. Σε μια περιοχή που ολοένα
ερημώνει, ως συνέπεια του κοινωνικοοινομικού μοντέλου που ακολουθήθηκε για
δεκαετίες, η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στην ανάδειξη όλων των προβλημάτων,
ιδιαιτεροτήτων αλλά και των προοπτικών ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

Παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός, παίρνουμε τον
ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια μας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 25410 24661