Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER που υλοποιεί ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) η Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης.

Το συμπέρασαμα είναι ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και για τους δύο νομούς ενώ η κατανομή των προτάσεων γεωγραφικά είναι  μοιρασμένη ανάμεσα σε Ξάνθη και Κομοτηνή.

Υποβλήθηκαν συνολικά 110 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 25.697.227,29 € και αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 15.138.290,67€, ενώ το διαθέσιμο ποσό της πρόσκλησης ήταν 4.250.000€. Επομένως το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης είναι 3,5 φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε.