Προχωρά η υλοποίηση που ξεκίνησε το 2016 για την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου στις πρωτεύουσες της ΑΜΘ. Η Περιφέρεια είχε επιλεγεί μαζί με τη Στερεά Ελλάδα για την επέκταση της κατανάλωσης του αερίου για οικιακή χρήση.

Σε σχετικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας ΑΜΘ, αναφέρεται:

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος
συναντήθηκε με τον νέο Διευθύνοντα σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων
Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) κ. Μάριο Τσάκα, στο γραφείο του στην Κομοτηνή.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η πορεία του έργου «Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού
Αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην ΑΜΘ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το
επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020, συνολικού
προϋπολογισμού 56.6 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων τα 29.6 εκατομμύρια
διατίθενται από την Περιφέρειά μας.
Το έργο αφορά την κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην
Περιφέρεια ΑΜΘ και θα καλύψει τις πόλεις των Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής,
Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας και Ορεστιάδας . Τελικό ζητούμενο, είναι η αύξηση της
διείσδυσης του φυσικού αερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές,
καθώς και στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς των οικιακών
καταναλωτών.
Κατά τη συνάντηση έγινε η ανασκόπηση της πορείας του έργου και
συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα το
έργο.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν στελέχη της Περιφέρειας και της ΔΕΔΑ.