Την τελετή αποκάλυψης των στρατιωτικών σημαιών, κοινοποίησε το Δ΄Σώμα Στρατού.

Πρόκειται για την καθιερωμένη, πλέον, τελετή που λαμβάνει χώρα πριν την έναρξη κάθε στρατιωτικής παρέλασης στην έδρα του Δ’ Σώματος, την Ξάνθη.

Μια τελετή που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού στο σημείο που βρίσκεται κοντά στην παλιά Αστυνομία.