Με 3 μόνο θέματα συνέρχεται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης προκειμένου να εκλέξει σχολικές επιτροπές και εκπροσώπου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων.

Αναλυτικά:

1ο ΘΕΜΑ : Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ)
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
2ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
3ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)