Την απόφασή του να μην πάρει μέρος στο έκτακτο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ γνωστοποίησε με ανακοίνωση της παράταξης “Ξάνθη για Όλους”, που εκπροσωπεί, ο δημοτικός σύμβουλος Φάνης Παπαδάκης.

Kλήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 23/10/2019, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης για να αποφασίσουν για 3 θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ η πρώτη τακτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 25/10/2019!

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΥΑΞ, ο οποίος δήλωσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πως η σημερινή συνεδρίαση ΔΕΝ είναι έγκυρη, αφού δεν έχει γίνει η αποδοχή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με τον ορισμό Προέδρου, Μελών και των αναπληρωτών τους και η συγκρότηση σε σώμα, όπως προβλέπεται.

Κατόπιν τούτου και επειδή η συμμετοχή των μελών στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ, όπως και σε όλα τα
συλλογικά όργανα της Δημόσιας Διοίκησης, πρωτίστως εξυπηρετεί την τήρηση της εγκυρότητας και νομιμότητας , δήλωσα με πως με τη συμμετοχή μου δεν θα συναινέσω σε μία «μη έγκυρη συνεδρίαση» και αποχώρησα.