Οι ηγεσίες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αναπληρωτές τους, σε μια σειρά από νομικά πρόσωπα του Δήμου πρόκειται να οριστούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την ερχόμενη Παρασκευή.

Πρόκεται για το του νπδδ με την επωνυμία “Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης” (13μελές) , το “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης” (11μελές) τη Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρηση Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης με το διακριτικό τίτλο «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» (11μελής)

Στην ίδια συνεδρίαση θα γίνει ο ορισμός αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Ξάνθης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) και των αναπληρωτών τους.

Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί η αναβληθεία συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας κατά την οποία θα οριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο στη ΔΕΥΑΞ.