Όπως ανακοίνωσαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης,  την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, κατά τις ώρες 15:00 έως 17:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την Πλατεία Ελευθερίας έως την Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία).

Οι εργασίες αφορούν στην αποξήλωση των σημαιοστολισμών της εν λόγω οδού με χρήση γερανοφόρου. Η εκτέλεση των εργασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στο δρόμο, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκτροπή στις παρακείμενες οδούς.