Την 01-10-2019 το Δ.Σ. της ΕΠΛΣ Θράκης αναλογιζόμενο την τεράστια ευθύνη που φέρει έναντι των συναδέλφων, την απαίτηση για άμεση και ουσιαστικότερη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθώς και την ανάγκη για συλλογική δράση, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της Ένωσης, και αποφάσισε κατόπιν ψηφοφορίας την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος: ΚΑΡΑΛΗΣ Δημήτριος
Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος τράπεζας αίματος: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Μιχαήλ
Γενικός Γραμματέας: ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Αθανάσιος
Ταμίας: ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ Ιωάννης
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας : ΣΛΑΝΚΙΔΗΣ Βασίλειος
Μέλος: ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ Δημήτριος
Μέλος: ΖΗΣΙΔΗΣ Αθανάσιος