Όπως  ανακοίνωσε ο Δήμος Ξάνθης, την Τρίτη,1 Οκτωβρίου 2019, κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την Πλατεία Ελευθερίας έως την Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία).

Οι εργασίες αφορούν στην εκ νέου διαγράμμιση της εν λόγω οδού.
Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.