Σε πρόσκληση από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρουπολης, αναφέρεται:

Ο Διοικητής Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης και ο Διευθυντής της Παν/κής
Νεφρολογικής Κλινικής, Σας προσκαλούμε στην τελετή αποδοχής της δωρεάς
ιατρικού-νοσηλευτικού εξοπλισμού, από τον κο. Κοπελούζο προς την Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού και την Παν/κή Νεφρολογική Κλινική του
Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης, την Τρίτη 1/10/2019 και ώρα 6.30 μ.μ. στο χώρο
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (επίπεδο 1).