Όπως έγινε από τους υπεύθυνους, η Ομάδα Διάσωσης & Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων (ΟΔΙΑΚ), ξεκίνησε τις εγγραφές όσων ενδιαφέρονται να γίνουν Εθελοντές Διασώστες.

Για την εκπαίδευσή τους θα παρακολουθήσουν τη Σχολής Διάσωσης που θα γίνει στην πόλη της Ξάνθης.