Εκδήλωση για την ταχυδρομική ιστορία του 1913 – 19 διοργανώνεται απόψε στη ΦΕΞ.

Οι προσκεκλημένοι φιλοτελιστές παρουσιάζουν υλικό και πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων. Μάλιστα,  τα γραμματόσημα της κρίσιμης δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, παρέχουν ιδιαίτερες πληροφορίες για τη διοίκηση και τις διοικητικές ιδιομορφίες της Ξάνθης κατά τη βουλγαρική κατοχή 1913-19 και την απελευθέρωση .

 Σήμερα… Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

[20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

  1. «Η ταχυδρομική ιστορία του 1913 – 19». Με τονΑναστάσιο Τεφρωνίδη, πρόεδρο  φιλοτελικής εταιρίας  Ξάνθης
  2. «Η περίοδος της Διασυμμαχικής κατοχής και οι όμηροι». Με τον Νικόλαο Ιωσηφίδη.