Στο πλαίσιο της σύμβασης καταπολέμησης κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί επίγειος
ψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) για την καταπολέμηση των κουνουπιών
ως ακολούθως:

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, με πεδίο εφαρμογής – περιοχές : εντός του
οικισμού Σέλινο του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης .
Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών: 22:00 – 24:00

Προφυλάξεις :

 Παρακαλούμε να μην κυκλοφορούν στην ανωτέρω περιοχή, άνθρωποι και ζώα
κατά την διάρκεια πραγματοποίησης του ψεκασμού
 Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ)
 Να είναι κλειστά τα κλιματιστικά
 Απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα για προστασία ατόμων με προβλήματα υγείας
 Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στην Εγκύκλιο
του Υπουργείου Υγείας με Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11059/08-02-2019 και στο με Αρ. Πρωτ.
Δ1α/Γ.Π.8703/09-07-2019 « Κατ’ εξαίρεση διενέργεια ULV εφαρμογών από εδάφους και
από αέρος για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών για το έτος 2019» εγγράφου του
Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:
 με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η εταιρεία ΓΕΩΤΕΧΝΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝΙΚΗ Ο.Ε και υπό την
επίβλεψη ειδικών επιστημόνων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
 με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό
 με εγκεκριμένο για το σκοπό σκεύασμα όπως προβλέπεται στις υπ. Αριθμ. Πρωτ.
1987/32861/23-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΒΡ94653ΠΓ-63Ξ) και 4295/89926/23-4-2019
(ΑΔΑ:6Α0Κ4653ΠΓ-0ΤΣ) Αποφάσεις έγκρισης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ
τηλ. 2541350138