Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.
Χρήστου Μέτιου, οι ακόλουθοι Αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι
ΑΜΘ ορίζονται στις εξής θέσεις ευθύνης:

 Αναπληρωτής Περιφερειάρχη, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτριος
Πέτροβιτς

Οικονομική Επιτροπή
 Πρόεδρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς
 Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης, με
αναπληρωτή τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. Νικόλαο Τσαλικίδη
 Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος,
με αναπληρωτή τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας κ. Κωνσταντίνο Βενετίδη

Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
 Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα, ο
περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας κ. Ανδρέας Καραγιώργης
 Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ο
περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης
 Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων και εκπρόσωπος
της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών
(CPMR), ο περιφερειακός σύμβουλος Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Κουρτίδης
 Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Πολιτισμού, ο περιφερειακός
σύμβουλος Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ

Η άσκηση των καθηκόντων τους θα ξεκινήσει από την ημερομηνία
δημοσίευσης των αποφάσεων ορισμού τους στο ΦΕΚ.