Την ερχόμενη Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για πρώτη φορά, με τη νέα του σύνθεση μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής.

Μοναδικά θέματα της ειδικής συνεδρίασης στις 11.30 είναι η εκλογή Προεδρείου καθώς και η ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και Οικονομική.