Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο κ. Χαραλαμπίδης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ.  Γκοτζιαμάνης Απόστολος  και  Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μπουραζάνης Χρήστος.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μίχογλου Θωμάς- Δήμαρχος

2.Ψεμματάς  Δημήτριος- Αντιδήμαρχος

3.Δραμπίδης Ρήγας- Αντιδήμαρχος

4.Γιοβαννόπουλος Άγγελος

5.Παπαδόπουλος Δημήτριος

  1. Τερζής Αθανάσιος
  2. Δαλάτσης Κωνσταντίνος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος

2.Κετίπης Αριστείδης

3.Κηλικιώτης Άγγελος

  1. Κουραμίδης Στέργιος

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

  1. Μίχογλου Θωμάς- Δήμαρχος
  2. Βαχαρέλη Σμαράγδα- Αντιδήμαρχος

3.Χαλήτ Ογλού Μουμίν – Αντιδήμαρχος

4.Αγγελάκης Πασχάλης

5.Κετίπης Αριστείδης

  1. Χουσνή Ογλού Σιαμπάν
  2. Ραϊφ Ογλού Ραϊφ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

  1. Δραμπίδης Ρήγας

2.Τζελεπάκης Θεόδωρος

  1. Σαλή Ογλού Τζέμ

4.Σαλή Ογλού Ερέν