Οι αναλυτικές αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Ξάνθης αναρτήθηκαν από τη δημοτική αρχή ενώ η τέλεση των πολιτικών γάμων εκτός του Δημάρχου ανατίθεται και σε όλους τους Αντιδημάρχους. (Κάντε κλικ σε κάθε όνομα)