Οριστικές φαίνεται πως είναι οι αποφάσεις του νέου Δημάρχου Ξάνθης για το σχήμα, με το οποίο θα ξεκινήσει η θητεία της νέας δημοτικής αρχής από τη Δευτέρα.

Μικρές φαίνεται πως θα είναι και αλλαγές στη διάρκεια της τετραετίας καθώς η παράταξη Τσέπελη δεν έχει συνάψει συνεργασία με άλλο συνδυασμό και διαθέτει δέκα εκλεγμένους συμβούλους για έντεκα θέσεις ευθύνης σε Αντιδημαρχίες, Νομικά Πρόσωπα, Δημ. Συμβούλιο.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες:

Ιπποκράτης Καμαρίδης: Πρόεδρος ΔΕΥΑΞ
Μανώλης Φανουράκης: Αντιδήμαρχος, Διοικητικών/Οικονομικών,αναπληρωτής Δημάρχου
Γιάννης Ζερενίδης: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Αδειοδοτήσεων
Μπαντάκ Σιαμπάν: Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Καθαριότητας
Λεβέντ Kαρά Οσμάν: Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κιμμερίων, Ευμοίρου
Απόστολος Ελευθεριάδης: Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Σταυρούπολης
Μπεκήρογλου Σουά: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού
Ηλίας Ασκαρίδης: Πρόεδρος Κέντρου Πολιτισμού
Χρυσούλα Δημούδη: Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Γιάννης Μπούτος.

Την -άμισθη-  θέση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης αναλαμβάνει ο Δήμαρχος ενώ θα υπάρξουν ανακατατάξεις σε αρκετές θέσεις διευθυντών και προϊσταμένων στις κρίσιμες υπηρεσίες.

Από την πλευρά τους οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης κάνουν τη δική τους προετοιμασία για τις επιλογές σε Επιτροπές και Νομικά Πρόσωπα.