Σε δήλωσή του, κατά την τελευταία μέρα των καθηκόντων του ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου Ξάνθης Γιώργος Γκοδοσίδης αναφέρει:

Με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας μου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ξάνθης, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου, σε όλο το προσωπικό του Δήμου για την αγαστή και εξαίρετη συνεργασία. Θεωρώντας τον εαυτό μου ιδιαίτερα ευτυχή για τη δυνατότητα αυτή, θέλω να διαβεβαιώσω ότι κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των καθηκόντων μου, με απώτερο  σκοπό την βελτίωση της καθημερινότητας  και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες και τα Μ.Μ.Ε για την άψογη

συνεργασία.

Εκφράζω τον  σεβασμό  και την βαθύτατη εκτίμηση μου.