Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στο πλαίσιο της EUROMED POSTAL (Μεσογειακή Ταχυδρομική Ένωση) της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος, εξέδωσαν μία αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων με θέμα τις παραδοσιακές φορεσιές της Μεσογείου.

Στο ένα από τα τέσσερα γραμματόσημα της έκδοσης απεικονίζεται μία από τις παραδοσιακές φορεσιές.

H  EUROMED POSTAL έχει θέση σε ψηφοφορία τις συμμετοχές των μελών κρατών στον σύνδεσμο: https://www.euromed-postal.org/Philately/Voting όπου μπορούμε να υποστηρίξουμε την ελληνική συμμετοχή, επιλέγοντας το γραμματόσημο της σειράς με την Ξάνθη, αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Ξάνθης. Ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος ανέφερε: «Η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του τόπου μας. Συγχαίρουμε την πρωτοβουλία των ΕΛΤΑ που συμπεριλαμβάνουν την Ξάνθη μας, στην αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων με θέμα τις παραδοσιακές φορεσιές της Μεσογείου».