“Τεράστια ερωτήματα προκύπτουν για πράξεις και παραλείψεις των διοικούντων”τιτλοφορείται η ανακοίνωση του Α. Κριτσίνη για το Δήμο Αβδήρων και την υπόθεση της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.

Στο Δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων στις 19/6/2019 συζητήθηκαν τα θέματα υπ. Αριθμ. 8,9,10 που αφορούσαν την υπό εκκαθάριση Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων. Ως πρόσφατα εκλεγμένος επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο παραβρέθηκα μαζί με συμβούλους του συνδυασμού μου και ζήτησα να μην συζητηθούν τα εν λόγω θέματα αλλά να αναβληθούν προκειμένου αφενός να ενημερωθούν οι πολίτες του Δήμου Αβδήρων για όλες τις πτυχές της υπόθεσης και αφετέρου να λάβει αποφάσεις το νέο δημοτικό συμβούλιο που εκλέχθηκε πρόσφατα, μια που οι όποιες αποφάσεις θα επηρεάσουν τη λειτουργία του Δήμου για τα επόμενα χρόνια.

 Ο κύριος Τσιτιρίδης με τον κ. Τσολακίδη απάντησαν λέγοντας τη μισή αλήθεια στους Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου  να πάρουν αποφάσεις, κάνοντας χρήση μιας φωτογραφικής τροπολογίας που περιλαμβάνεται σε έναν εντελώς άσχετο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση του  ΣΥΡΙΖΑ το Νοέμβριο του 2018, το νόμο 4575/18. Το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι το επίμαχο άρθρο 16, έχει αναδρομική ισχύ από 31/07/2017. Ενώ λοιπόν οι κ. Τσιτιρίδης και Τσολακίδης το γνωρίζουν εδώ και ένα χρόνο, αποφασίζουν τώρα να κάνουν χρήση του νόμου. Το γεγονός ότι στην πρώτη μετά τις πρόσφατες εκλογές συνεδρίαση επιλέγουν να φέρουν το θέμα προς συζήτηση αποτελεί ένδειξη για το πώς πρόκειται να συν διοικηθεί ο Δήμος την επόμενη τετραετία.

 Θέτουμε δημοσίως συγκεκριμένα ερωτήματα στη δημοτική αρχή, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες:

 1. Γιατί δεν έχουν κλείσει ακόμα οι τρεις δημοτικές επιχειρήσεις των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Αβδήρων, Βιστωνίδας και Σελέρου ?
 2. Πως και μετά από παρέμβαση ποιου, η νέα δημοτική εταιρία του νέου Δήμου Αβδήρων (που προέκυψε από τη συνένωση των τριών δήμων) έλαβε νέο Α.Φ.Μ χωρίς προηγουμένως να παύσουν τη λειτουργία τους οι τρεις υφιστάμενες, όπως όριζε με σαφήνεια ο νόμος, κύριε Τσολακίδη ?
 3. Γιατί από το 2011 μέχρι τις 21/1/2015 δεν έγινε καμία ενέργεια από το Δήμο αλλά πάρθηκε η απόφαση 25/2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο για λύση της νέας εταιρίας και ορίστηκε ορκωτός λογιστής η κ. Κουρκούτα και αναπληρωτής ο κ. Παπακυρίλλου και ποιο το αποτέλεσμα ?
 4. Γιατί με την 27/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων ορίσθηκε ο Λογιστής ο Μέκακας Μαυρουδής για την περαίωση όλων των απαραίτητων λογιστικών υποθέσεων των κοινωφελών επιχειρήσεων των τριών πρώην Καποδιστριακών δήμων Αβδήρων, Βιστωνίδας και Σελέρου, και ποιο το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα?
 5. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 156/2015,ημερομηνία 29 Μαΐου 2015. Για ποιο λόγο δεν προσκομίσθηκαν στους εκκαθαριστές όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν να παραδοθούν μέχρι το τέλος Απριλίου 2015 και πρότειναν στο δημοτικό συμβούλιο να ζητηθεί τρίμηνη παράταση για τους εκκαθαριστές προκείμενου να προσκομισθούν τα απαραίτητα για να προχωρήσουν οι ορκωτοί στην έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Αβδήρων ?
 6. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 281/2015. Ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2015. Γιατί μετά από διάστημα οκτώ μηνών και ενώ δεν προσκομίσθηκαν τα στοιχεία στους εκκαθαριστές για τη νέα εταιρία του Δήμου Αβδήρων τα στοιχεία των τριών πρώην Καποδιστριακών δήμων Αβδήρων, Βιστωνίδας και Σελέρου, κι ενώ επέμενε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντωνιάδης να κληθούν οι επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης αναβάλατε τη συζήτηση του θέματος χωρίς παράλληλα να ζητήσετε ευθύνες από αυτούς ήταν υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα στοιχεία ?
 7. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 300/2015,ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2015. Γιατί το θέμα επανήλθε και πάλι και χωρίς να υπάρχει καμιά εξέλιξη και νέα δεδομένα δόθηκε εκ νέου παράταση, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντωνιάδης ζητά και πάλι να κληθούν οι επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης?
 8. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 347/2015,ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2015. Λαμβάνεται η πρώτη σοβαρή απόφαση. Επιτέλους υιοθετείται η άποψη του δημοτικού συμβούλου κ. Αντωνιάδη να κληθούν οι επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει «να απευθυνθεί ο Δήμος στην Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης για τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ προκειμένου να επιτευχθεί η εκκαθάρισή της. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος εντός των ανωτέρω πλαισίων, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια με απώτερο σκοπό την εκκαθάριση της παραπάνω επιχείρησης».
 9. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 271/2016,ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2016. Έντεκα μήνες μετά, η ομόφωνη απόφαση – εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο κ. Τσιτιρίδη για την εκκαθάριση της επιχείρησης, παραμένει ανενεργή, κλειδωμένη στο συρτάρι του. Μετά από σχετική εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κας Αθηνάς Ιωακειμίδου το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να ανακαλέσει την ομόφωνη απόφαση 347/2015 και λαμβάνει νέα απόφαση με την οποία πρόκειται να ορίσει εκ νέου εκκαθαριστές.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε στη συνεδρίαση είναι ότι ο Δήμαρχος κος Τσιτιρίδης δήλωσε: Πρέπει να ανακαλέσουμε την απόφαση (347/2015) που πήραμε και να πάμε στην Εφορία να κλείσουμε τις επιχειρήσεις, δεν μπορεί να είναι ακόμη ανοιχτές οι επιχειρήσεις του 2009 και του 2010 και να μπει καινούργιος εκκαθαριστής για την καινούργια επιχείρηση.

 10, Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 27/2017,ημερομηνία 23 Ιανουαρίου 2017.Ενώ οι υπεύθυνοι από το  2011 δεν μπορούν να συλλέξουν τα αναγκαία στοιχεία για την εκκαθάριση των επιχειρήσεων αναγκάζοντας  τους εκκαθαριστές να δηλώνουν αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου που τους ανατίθεται, αφού λαμβάνουν ομόφωνη απόφαση (347/2015) να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης  στη συνέχεια την ανακαλούν με άλλη απόφαση (271/2016) κατά πλειοψηφία αυτή τη φορά, για να φτάσουν στον Ιανουάριο του 2017 και να ορίσουν νέο εκκαθαριστή τον κ. Μανουσάκη Εμ. Με διάρκεια σύμβασης 36 μηνών και διπλάσια αμοιβή από τον προηγούμενο εκκαθαριστή.

 1. Γιατί έπρεπε να περάσουν 29 μήνες από την τελευταία απόφαση και να έρθουμε στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο μετά τις πρόσφατες εκλογές, στις 19/6/2019 για να ληφθεί η απόφαση για την εκκαθάριση της ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ?
 2. Ο νόμος Ν.4575/2018 άρθρο 16 στον οποίο στηρίζεται η απόφαση που έλαβε το Δημοτικό συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2019 έχει ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή  στις 14 Νοεμβρίου 2018, ενώ το συγκεκριμένο άρθρο 16 (που δεν έχει καμία σχέση με τον υπόλοιπο νόμο) έχει (αυτό και μόνο αυτό από τα υπόλοιπα άρθρα του εν λόγω νόμου) αναδρομική ισχύ από 31 Ιουλίου 2017?
 3. Γιατί λοιπόν δεν ήρθε το θέμα σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια αλλά επιλέχθηκε να έρθει προς συζήτηση έξι μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, στο πρώτο μετά τις εκλογές δημοτικό συμβούλιο ? Μήπως γιατί τώρα ήταν κατάλληλες οι συνθήκες ?
 4. Ποιοι είναι επιτέλους οι υπεύθυνοι των δημοτικών επιχειρήσεων και σε ποιες δημοτικές παρατάξεις εκλέγονται εδώ και 15 χρόνια ? Γιατί τόσα χρόνια αρνούνται να παραδώσουν όλα τα σχετικά έγγραφα στους ορκωτούς λογιστές προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση που αν φρόντιζαν οι υπεύθυνοι ως όφειλαν να συγχωνευτούν και να κλείσουν οι επιχειρήσεις έως 30/16/2011, δεν θα υπήρχε κανένα κόστος για το δήμο και τους δημότες.
 5. Η απόφαση που Λήφθηκε στις 19 Ιουνίου 2019 από το δημοτικό συμβούλιο με βάση τον Ν4575/2018 μεταβιβάζει όλες τις οφειλές της υπό εκκαθάρισης εταιρίας προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στο Δήμο Αβδήρων και έμμεσα σε όλους τους δημότες του καθιστώντας τον μοναδικό υπόχρεο για την καταβολή τους. Άραγε η ευθύνη αυτή του δήμου για τα παλιά δημιουργούμενα χρέη των τεσσάρων εταιριών αφορά μόνο τα ποσά που ακούστηκαν από τον ορκωτό λογιστή κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ή θα βεβαιωθούν και άλλες οφειλές αργότερα ?
 6. Μήπως η τόσο χρονοβόρα και μακροχρόνια καθυστέρηση εκκαθάρισης της εταιρίας είχε ένα και μοναδικό αυτοσκοπό να ψηφιστεί (που ήδη ψηφίστηκε) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία στηρίχθηκε στο Ν4575/2018 και πέρα από την μεταβίβαση των οφειλών στον Δήμο το κυριότερο είναι ότι απαλλάσσει τα συν υπόχρεα με την υπό εκκαθάριση επιχείρηση πρόσωπα από κάθε αστική, ποινική η άλλη ευθύνη για την καταβολή όλων των μεταβιβαζομένων οφειλών?
 7. Γιατί τόσα χρόνια και οι δυο παρατάξεις δεν έστειλαν στο εισαγγελέα τους υπεύθυνους που δεν προσκόμιζαν τα στοιχεία ?
 8. Πόσο δίκαιο είναι προς όλους τους πολίτες του Δήμου Αβδήρων που στηρίζονται στις αποφάσεις της δημοτικής αρχής για το βέλτιστο του Δήμου να ακούγεται στην χθεσινή συνεδρίαση της ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με το πως δημιουργήθηκαν στο παρελθόν όλα αυτά τα χρέη των εταιριών αλλά να κοιτάξουμε να τα πληρώσουμε ? Τελικά ποιος είναι δίκαιο να τα πληρώσει ο Δήμος και οι δημότες του ή όλοι όσοι τα δημιούργησαν ?

 Επειδή στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές αντιμετωπίστηκα ως ένας απλός δημότης Αβδήρων, αποφεύγοντας εσκεμμένα να αναγνωρίσουν ότι είμαι ο νέος επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, ο κ. Τσιτιρίδης μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί τα ερωτήματα μου, αλλά έχει  υποχρέωση  να απαντήσει και να δικαιολογήσει στους δημότες του Δήμου Αβδήρων τις πράξεις και τις παραλείψεις του που έχουν ως αποτέλεσμα ο Δήμος Αβδήρων να επωμισθεί υπέρογκα πρόστιμα.

 Και τέλος, επειδή σε δηλώσεις στα μέσα της Ξάνθης ο κ. Τσιτιρίδης θεώρησε τις καταγγελίες «προϊόν φαντασίας» τον παραπέμπουμε στη «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/, όπου είναι αναρτημένες όλες οι αποφάσεις και τα ίδιο προτείνουμε να κάνουν και οι δημότες Αβδήρων για να διαπιστώσουν το μέγεθος των ευθυνών που βαρύνουν τους πρωταγωνιστές της ιστορίας που ξεκινά από το 2011 και θα μας απασχολεί για πολλά ακόμη χρόνια.

  

Αθανάσιος Κριτσίνης

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αβδήρων