Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή την Παρασκευή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό της ΕΒΖ και οφειλών προς τους τευτλοπαραγωγούς.

Σύμφωνα με την τροπολογία, προβλέπεται η επιχορήγηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών στο προσωπικό της Βιομηχανίας και η εξόφληση απαιτήσεων των τευτλοπαραγωγών που είχαν συμβληθεί με την επιχείρηση για το 2018.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την κάλυψη του κοινωνικού κόστους ενόψει της διαδικασίας μεταβιβαστικής εξυγίανσης που εκκρεμεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μετά την επίτευξη συμφωνίας πιστωτών και κατάρτισης επιχειρησιακού πλάνου ενώ λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιφερειών στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΒΖ, σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργού Οικονομοίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη στα κοινωνικά δίκτυα.

Η συνολική δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζεται στα 5,85 εκατ. ευρώ.