Συνεχίζονται οι εγγραφές στο κέντρο ξένων γλωσσών ΔΙΑΣ

Τα ολιγομελή τμήματα Ισπανικών για φοιτητές, μαθητές και ενηλίκους διευθύνει ο Κώστας Ταβουλτσίδης και οδηγούν σε όλα τα είδη και επίπεδα πτυχίων, Κρατικών και Cervantes, για όλους τους υποψήφιους.

Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις του περασμένου Νοεμβρίου ήταν 100% και όλοι οι υποψήφιοι του Κέντρου ΔΙΑΣ πέρασαν τις εξετάσεις και πήραν τα αντίστοιχα πτυχία.

Πληροφορίες:6973315474