Αναρτήθηκαν επίσημα από το Πρωτοδικείο Ξάνθης οι σταυροί προτίμησης για όλους τους υποψήφιους όλων των συνδυασμών σε όλους τους Δήμους της Ξάνθης καθώς επίσης και στις τοπικές κοινότητες.

Αναλυτικά (κλικ για κάθε Δήμο):

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ