Διορίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία 1 Αναισθησιολόγος Επιμελητής Β΄, 1 Καρδιοχειρουργός
Επιμελητής Β΄ και 1 Φαρμακοποιός ΠΕ. Με τους διορισμούς αυτούς καλύπτονται σημαντικά
κενά στα Χειρουργεία, την Καρδιοχειρουργική και το Φαρμακείο.