Σε ανακοίνωση από το Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη,  αναφέρεται:

Μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
Αλ. Χαρίτση, Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη και Αν.
Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλαράκη και τη συνεργασία με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, γίνεται γνωστό έχει ξεκινήσει η
διαδικασία για την εξόφληση της επιδότησης ενοικίου των δικαιούχων οικογενειών
Παλιννοστούντων Ομογενών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα για την Ξάνθη, οι δικαιούχοι θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να
επικοινωνήσουν και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης, Περγάμου 14 , Ξάνθη, τηλέφωνο 2541024402.