Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης η προκήρυξη 10 θέσεων μόνιμου Διοικητικού, Νοσηλευτικού και Ιατρικού προσωπικού (πλην ιατρών) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση με την εξειδίκευση των ειδικοτήτων των θέσεων αυτών.