Σε δήλωση που διένειμε στα ΜΜΕ ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ξάνθης, Πέτρος Παυλίδης, μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων, αναφέρει:

Πληροφορηθείς την δημοσιοποίηση ενός Δελτίου Τύπου του Συλλόγου Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων της Ξάνθης, στο οποίο γίνεται αναφορά στο πρόσωπο μου, με την ιδιότητα μου ως προϊσταμένου της Υ.ΔΟΜ. Ξάνθης, όπου φέρεται ότι, δήθεν, δήλωσα πως «Πρόσφατα εκδόθηκαν αποφάσεις για την μετακίνηση υπαλλήλων από τη Διεύθυνση Δόμησης  σε άλλα τμήματα του Δήμου οι οποίες, όπως μας δηλώνει ο Προϊστάμενος της ΥΔΟΜ, οδηγούν στη μη λειτουργία του Τμήματος έκδοσης αδειών.», σας γνωστοποιώ με την παρούσα, με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου, προς αποκατάσταση της αλήθειας, ότι ουδέποτε προέβην σε τέτοια δήλωση.