Έγκριση πρόσληψης 1.500 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, χρονικής
διάρκειας 6 μηνών, για την Αντιπυρική περίοδο 2019

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος υπέγραψαν την εγκριτική απόφαση της Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων
πεντακοσίων (1.500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης , με σχέση ορισμένου χρόνου,
χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την Αντιπυρική περίοδο 2019, κατόπιν σχετικού
αιτήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.