8 νέες θέσεις γιατρών από τις 120 που ανοίγουν σε όλη τη Υγειονομική Περιφέρεια. εξασφαλίστηκαν μετά από επίσκεψη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Νοσοκομείου Ξάνθης, Αχ. Γερόπουλου και Μ. Μουμίνογλου, αντίστοιχα, στο Υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα.
Ταυτόχρονα, επαναπροκηρύσσονται  6 νέες θέσεις γιατρών στο αυτόνομα τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών, συμπληρώνοντας 14 νέους γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες, που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι διοικούντες το Νοσοκομείο με τις νέες προσλήψεις θα καλυφθεί πολύ σημαντικό μέρος όσων προβλέπει ο Οργανισμός του Ιδρύματος ενώ πλέον έχει εξασφαλιστεί ότι για κάθε γιατρό που φεύγει ή συνταξιοδοτείται θα γίνεται άμεση προκήρυξη της θέσης προκειμένου να μην μένει κενό, με την αναλογία «1 προς 1»

Παράλληλα, έχουν εξασφαλιστεί νέες θέσεις νοσηλευτριών από τις 1.500 θέσεις που κατανέμονται πανελλαδικά , ο αριθμός των οποίων θα αποσαφηνιστεί σε λίγο καιρό. Τέλος, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος  είχαν σειρά συναντήσεων στα Υπουργεία Υγείας, Οικονομίας, Περιβάλλοντος και σε άλλους φορείς.