Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι ενισχύεται η λειτουργία του
Ψυχιατρικού Τμήματος με την πρόσληψη μιας νέας μόνιμης Ιατρού σε θέση
Επιμελήτριας Β’ ψυχιατρικής. Η ιατρός παρουσιάστηκε, ορκίστηκε και ανέλαβε
υπηρεσία σήμερα 29 Μαρτίου 2019.